KM, Erityisopettaja

Marjut Jurva

Olen laaja-alainen erityisopettaja, jolla on vuosien vankka kokemus lukiokoulutuksessa toimimisesta. Olen erikoistunut lukitestaamiseen ja -lausuntoihin, yksilötyöhön sekä oppimistaitojen opettamiseen.

Liikuntatieteiden maisteri 1984
Kasvatustieteiden maisteri 1988
Laaja-alainen erityisopettaja 1998

Lisäksi olen suorittanut lukuisia erityisopetukseen liittyviä koulutuksia, arvosanoja ja kursseja muun muassa Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa, Opetushallituksessa ja Niilo Mäki Instituutissa.

Opinapu — miten tähän päädyttiin?

Opettajan urani alkoi jo varhain lukiossa, jolloin autoin ystäviäni kielissä ja matematiikassa. Pienessä sinapinkeltaisessa huoneessani pidettiin ”iltakoulua”. Koska homma motivoi ja tuntui heti omalta, hain opettajakoulutukseen. Opetutkintoja tulikin tehtyä kaksi: aineenopettaja ja erityisopettaja.

Peruskoulun, lukion ja aikuislukion erityisopettajana olen kohdannut valtavan määrän ihania nuoria, joita olen saanut tukea, ohjata ja opettaa. Mieltä lämmittää, kun vuosien jälkeenkin olen vielä saanut viestejä opiskelijoiltani. Aktiiviurani jälkeen koen, että intoa ja energiaa on vielä jäänyt jäljelle, joten haluan edelleen tehdä sitä, mikä motivoi ja sykähdyttää: auttaa nuoria selviämään oppimisen haasteista ja samalla lisätä ilon ja onnistumisen elämyksiä. Siksi siis: Opinapu.

Työkokemus

Lukion erityisopettaja 2006–2020
Peruskoulun ja lukion erityisopettaja 2002–2006
Liikunnan, terveystiedon ja erityisopetuksen opettaja eri kouluasteilla 1984–1985 ja 1988–2002
Erityisliikuntapedagogiikan yliopistolehtori 1985–1986

Saavutukseni

Olen luonut Jyväskylän lukiokoulutukselle erityisopetuksen mallin ja kehittänyt sitä määrätietoisesti. Lisäksi olen ollut mukana lukion hyvinvointimallin rakentamisessa vuosien ajan. Tulokset opiskelijoiden kanssa toimimisesta ovat olleet hyvät ja olen pitänyt nuorten ihmisten kohtaamista ja tukemista arvokkaana. Opiskelijoilta olen saanut erittäin hyvää palautetta opiskelusta kanssani.  Erään opiskelijan sanoin: ”Kiitos opetuksesta ja tuesta koko lukioajan, ilman sinua en olisi nyt ylioppilas.”

Tutustu ajatuksiini erityisopetuksesta kuuntelemalla Opecastia: