Yksityisopetus

Tarjoan yksityisopetusta joko omassa kodissasi tai toimipaikassani toiveesi mukaan. Yksi yksityistunti kestää joko 60 tai 90 minuuttia. Opetuksessa käytetään erittäin selkeitä, oppimista edistäviä materiaaleja sekä opetussuunnitelman mukaisia oppikirjoja. Yksityisopetusta voi saada myös etänä, jolloin käytetään Teams-sovellusta ja/tai Whatsapp-videopuhelua. Tällöin käytössä ovat samat materiaalit kuin lähitunneillakin.

Lukiolainen

Tarvitsetko apua englannin, ruotsin, äidinkielen tai lyhyen matematiikan kurssien suorittamisessa?
Onko sinulla tarvetta aikatauluttamiseen, opiskelutaitojen kehittämiseen tai motivaatiokysymysten selvittämiseen?
Tarvitsetko lisätreeniä ylioppilaskokeisiin?

Pääsykokeeseen valmistautuva

Valmistaudutko ammattikorkeakoulun pääsykokeeseen? Ovatko lyhyen matematiikan tai englannin oppisisällöt ruosteessa ja tarvitset lisätreeniä? Onko sinulla tarvetta aikatauluttamiseen tai opiskelutaitojen kehittämiseen?

Peruskoululainen

Haluatko parantaa yläkoulun päättötodistustasi?  Tarvitsetko apua kielten tai matematiikan opinnoissasi? Onko sinulla tarvetta kehittää taitojasi ja osaamistasi ennen kuin aloitat toisen asteen opinnot?

Lukitesti ja lukilausunto

Lukitestausta ja -lausuntoa voidaan tarvita, kun haetaan lisäaikaa ylioppilaskokeeseen, pääsykokeisiin tai vaikkapa autokouluun. Joskus on myös tärkeää selvittää, onko koettujen oppimispulmien taustalla lukivaikeus vai ei.

Lukitestaus sisältää

  • haastattelun ja taustatietojen keräämisen
  • varsinaisen testauksen
  • kirjallisten tuotosten ja testin tulosten analysoinnin
  • mahdollisen lukilausunnon laatimisen
  • palautekeskustelun
  • oppimista edistävät suositukset

Testattavalta aikaa prosessiin kuluu noin 2-3 tuntia. Lukitestiin testattavan tulisi tuoda mukanaan sekä äidinkielellä että englannin kielellä kirjoitetut kirjoitelmat, joita tarvitaan testitulosten analysoinnin tueksi. Jos lukitestaus tehdään online-testinä, käytössä on Teams-sovellus, jonka avulla testi ja haastattelut onnistuvat vaivattomasti.

Matematiikkatestaus

Jos matematiikassa on vaikeuksia, voi olla hyvä testata taidot ja löytää mahdolliset aukot oppimisessa. Matematiikan tukea on helpompi suunnitella ja toteuttaa, kun tiedetään, millaisia valmiuksia tai pulmia oppimisessa ja taidoissa on. Matematiikkatestaus voidaan järjestää kotonasi tai toimipaikassani. Aikaa haastatteluineen, testiaikoineen ja palautteineen kuluu noin kaksi tuntia.

Palvelut oppilaitoksille

  • Lukitestaus ja lukilausunnot
  • Koulutustilaisuudet
  • Opi oppimaan -verkkokurssi
  • Erityisen tuen mallien suunnitelmat

Lukiolain muutos edellyttää erityisopetuksen järjestämistä jokaisessa koulussa. Erityinen tukihan voi tarkoittaa lukitestausta, lukilausuntojen kirjoittamista mutta myös erityisjärjestelyiden suunnittelua ja toimeenpanoa sekä henkilö- tai/ryhmäkohtaista oppimisen tukea sekä samanaikaisopetusta. Haasteita on monia, ja jos urakka tuntuu isolta, tarjoan palveluitani kohdennetusti esimerkiksi lukiyksilötestien ja lukilausuntojen osalta lukiollenne. Tämä onnistuu hyvin myös etänä. Lisäksi voin olla apunanne erityisen tuen suunnitelmien teossa sekä henkilökunnan koulutuspäivissä erityisen tuen, oppimisvaikeuksien tai opiskelutaitojen asiantuntijana. Voin lisäksi tarjota opiskelijoillenne Opi oppimaan -kurssia verkko-opiskeluna.

Hinnasto

Yksityisopetus 45 € / 60 min
Lukitesti ja mahdollinen lukilausunto 150 €
Matematiikkatestaus 90 €
Oppilaitospalvelut sopimuksen mukaan.